Europejska legitymacja osoby z niepełnosprawnością w 2016 r. (Tłumaczenie na Język Migowy - PJM)