Nach GZSZ: Janina Uhse kommt mit "High Society" ins Kino!