သန့်ရှင်းသောဘုရားကုရ်အာန် (တိုင်းမွတ်စလင်မှ (ဆုလက်ဆောင်)) 💗