አዲስ አበባን ስም መቀየር የሚችለው ነዋሪው ነው መብቱ ሊከበር ይገባል ኦሮሞ ስር ተደብቆ ማባላት ይቁም ።